erfrecht%2Cerfenis%2Cschenkingerfrecht%2Cerfenis%2Cschenking

Een nalatenschap sereen afhandelen?
Laat u tijdig adviseren.

VRAAG RAAD

Vragen rond familiale kwesties
bij een nalatenschap?

VRAAG RAAD

Erfrecht & successie in een notendop

In het erfrecht komen nogal wat termen voor die niet zo alledaags zijn. Een overzicht:

 • ascendenten: de erfgenamen in rechte, opgaande lijn (ouders, grootouders enzovoort)
 • descendenten: de erfgenamen in rechte, neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen enzovoort)
 • devolutie: de aanduiding wie de erfenis zal krijgen
 • erfenis: het vermogen van de overledene, vanuit het standpunt van de verkrij¬ger
 • erflater of ‘de cujus’: de overleden persoon die een erfenis nalaat
 • erfgenaam: de persoon die het vermogen van de erflater verkrijgt
 • graad: trap van verwantschap tussen de overledene en de erfge¬naam
 • legaat: het voorwerp van het testament of datgene wat u via een testament verkrijgt
 • legataris: de begunstigde in het testament
 • nalatenschap: het vermogen van de overledene
 • plaatsvervulling: het optreden in de plaats, in de graad en in de rechten van de overleden bloedverwant
 • orde: de groep erfgenamen die, gebaseerd op de aard van de bloedverwantschap, een andere groep erf¬genamen uitsluit.
 • testateur: persoon die een testament opstelt

Het tarief in het successierecht (erfbelasting) wordt berekend volgens drie criteria:
a) de graad van verwantschap tussen erflater en erfopvolgers;
b) een progressief percentage dat varieert;
c) het netto-aandeel dat iedere erfopvolger krijgt.

Meer info over de tarieven van de successierechten.

Tijdens ons leven kunnen we steeds het initiatief nemen om het lot van ons vermogen na overlijden te regelen: we kunnen een testament opmaken en/of overgaan tot de schenking van goederen.

Tijdens ons leven kunnen we steeds het initiatief nemen om het lot van ons vermogen na overlijden te regelen: we kunnen een testament opmaken en/of overgaan tot de schenking van goederen.

Wie kan u verder helpen?

De successieplanning en/of de vereffening van een nalatenschap zorgen in vele gevallen voor spanningen binnen de familie. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. Lukt dit niet dan laat u zich best zo snel mogelijk bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of testament. Meer info - www.notaris.be

De verdeling van de erfenis na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg. een advocaat gespecialiseerd in erfeniskwesties kan u dan verder helpen.

Uw <a href="http://tabid/4521/Default.aspx</p> <ul class=">

 • <a href="http://tabid/4521/Default.aspx</p> <ul class=">informatie, advies, begeleiding, bemiddeling bij erfeniskwesties
 • <a href="http://tabid/4521/Default.aspx</p> <ul class=">
 • bemiddeling in het algemeen wanneer alle partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen
 • <a href="http://tabid/4521/Default.aspx</p> <ul class=">Heeft u problemen waarbij u meent dat de situatie niet bemiddelbaar is, contacteer dan een advocaat.

  Het tarief in het successierecht (erfbelasting) wordt berekend volgens drie criteria:
  a) de graad van verwantschap tussen erflater en erfopvolgers;
  b) een progressief percentage dat varieert;
  c) het netto-aandeel dat iedere erfopvolger krijgt.

  Meer info over de tarieven van de successierechten.